Slovenology: Life and Travel in Slovenia, the World's Best Country

Zare Kerin & Manca Jevscek: Dizajn, Fotografiranje Hrano in Kuharske Knjige

Episode Summary

Slovenology the Podcast, oz. Podcast Slovenologija, se nadaluje, in za nasledne epizode bo v slovenscini (oz. Noahov nacin slovenscini). Moja gosta sta Zare Kerin, nestetokrat nagrajen dizajner, in Manca Jevscek, food photographer. Skupaj smo sodelovali pri kuharske knjige JB-ja. Podpiral je Ameriskega Veliposlanstvo. Dogodek je potekel v Knjiznici Domzale.

Episode Notes

Slovenology the Podcast, oz. Podcast Slovenologija, se nadaluje, in za nasledne epizode bo v slovenscini (oz. Noahov nacin slovenscini). Moja gosta sta Zare Kerin, nestetokrat nagrajen dizajner, in Manca Jevscek, food photographer. Skupaj smo sodelovali pri kuharske knjige JB-ja. Podpiral je Ameriskega Veliposlanstvo. Dogodek je potekel v Knjiznici Domzale.